CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI HOMEPAGE HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỀU PHỐI Y TẾ QUỐC TẾ
JIMCA
JIMCA

Hướng dẫn du lịch y tế Nhật Bản
XemTải về

Tài khoản chính thức của Jimca
Facebook

Mục đích

Hoạt động của hiệp hội Jimca nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp điều phối y tế nhờ đó có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế an toàn cho khách hàng (bệnh nhân người nước ngoài), đồng thời thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác song phương giữa các doanh nghiệp nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành dịch vụ y tế tại Nhật Bản và các quốc gia khác.

Xây dựng GUIDELINE

GUIDELINE với phương châm hoạt động thúc đẩy ngành du lịch y tế an toàn được xây dựng bởi một tổ chức đoàn thể gốm các thành viên là các doanh nghiệp điều phối y tế quốc tế. Thực hiện xây dựng, chỉnh sửa, duy trì, quản lý.

Tư cách doanh nghiệp điều phối y tế

Để tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài, cần phải hiểu rõ nhu cầu của bệnh nhân nước và cần có sự liên kết, phối hợp một cách suôn sẻ với các cơ sở y tế của Nhật Bản. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cần các doanh nghiệp điều phối y tế hoạt động tích cực, để hướng đến mục xây dựng chứng nhận doanh nghiệp điều phối y tế quốc tế.

Tổ chức hội thảo

Chúng tôi dự định tổ chức hội thảo đối tượng là các doanh nghiệp điều phối y tế, chia sẻ thông tin liên quan đến ngành điều phối y tế, trọng tâm là cơ quan bảo lãnh thị thực lưu trú y tế. Ngoài ra, còn tổ chức các hội thảo nhằm giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận doanh nghiệp điều phối y tế quốc tế

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Triển khai các hoạt động dưới đây để bệnh nhận người nước ngoài có thể an tâm, an toàn đến khám trị bệnh tại Nhật Bản

Trao đổi thông tin
Information Exchange
Xây dựng, chia sẻ
Launch a guideline
Thông tin
Information
Hợp tác với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội v.v..
Networking with organizations
Thực hiện khảo sát, đào tạo, học tập v.v..
Lecture and Courses
Ban hành tư cách điều phối viên y tế
Medical Coordinator Certification

KHÁI QUÁT VỀ HIỆP HỘI

Tên đoàn thể

Hiệp hội các doanh nghiệp điều phối y tế quốc tế (JIMCA)

Thành lập

28/04/2021

Địa chỉ hiện tại

Tầng 2, Tòa nhà Nagano, 1-17-6 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 (Bên trong Công ty TNHH PJL)

Quản trị viên
(Theo thứ tự 50 âm đọc)

Công ty cổ phần I-cell Networks
Công ty cổ phần asia new power
Công ty cổ phần SMC
Emergency Assistance japan Co., Ltd.

Sứ mệnh:

Nhằm giúp bệnh nhân nước ngoài được an tâm, an toàn khi đến Nhật Bản khám chữa bệnh.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

04/2021

Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điều phối Y tế Quốc tế (General Incorporated Association)

09/2021

Được bộ công thương tài trợ dự án triển khai xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe năm 2021

04/2022

Được bộ công thương ủy thác thực hiện một số hoạt động cho “Dự án xúc tiến hoạt động ngành chăm sóc y tế quốc tế năm 2022

07/2022

Được bộ công thương tài trợ dự án triển khai xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe năm 2022

02/2023

Phát hành ấn bản đầu tiên Guideline - Hướng dẫn Điều phối Y tế Quốc tế.

02/2023

Đạt được "Dấu tự công bố" cùng với Guideline - Hướng dẫn Điều phối Y tế Quốc tế.

04/2023

Được bộ công thương ủy thác thực hiện một số hoạt động cho “Dự án xúc tiến hoạt động ngành chăm sóc y tế quốc tế năm 2023